Om Oss

Etablert 1995 - Idé og fagkompetanse i system

 • 1. Begynnelsen

  1Bedriften Arbeidsplass og Bolig Tilpasning AS   ble etablert i 1995  med hovedformål å tilpasse tekniske løsninger for funksjonshemmedes adkomst til bolig og arbeidsplass. I dette konseptet kan nevnes automatiske dør og vindus åpnere, motorisert solavskjerming , motoriserte låssystemer, lys-styring og kommunikasjon. Alt  tilrettelagt med avanserte fjerstyrings løsninger. I 1997 ble ytterligere fagområder tillagt. Samarbeide med en produsent av takheissystemer og gulvgående pesonløftere ble etablert som service partner. Disse produktene blir i dag benyttet av svært mange pleiehjem , institusjoner og hjemme hos funksjonshemmede  til avlastning for personalets tunge løft ved forflyttning av pleietrengende personer.  Etter hvert ble også motoriserte institusjons senger en del av vår service portefølje.

 • 2. Utvikling

  2I 2002  fikk bedriften nye eiere som tilførte ytterligere kompetanse innenfor området låssystemer , dørtelefonanlegg, TV- overvåkingssystemer  og elektronisk sikring. Dette har gjort bedriften til en sterk støttespiller  for våre kunder som dermed kan tilknytte seg et enkelt firma som håndterer et stort fagområde innenfor automatikk, mekanikk og elektro. Siden starten i 1995 har bedriftens hoved oppdragsgiver vært NAV/ Rikstrygdeverket ved hjelpemiddelsentralene i Østlands området samt en rekke bedriftskunder .

 • 3. Fremover

  3I 2010 startet vi forhandlinger om sammenslåing med en av våre samarbeidspartnere gjennom flere år, og senhøsten 2011 var fusjonen et faktum. Fra november 2011 skiftet bedriften navn til  Nordic Security AS, og har fra våren 2012 flyttet  hele virksomheten  til  Fyrstikktorget ved Helsfyr i Oslo hvor vi har åpnet nytt sikkerhetssenter og låsbutikk.

  Sommeren 2015 ble Nordic Security AS ett Trioving Sikkerhets senter. Dette er ett kvalitets stempel vi er stolte over.

  Med hyggelige priser og velkvalifiserte medarbeidere ønsker vi å skape et godt samarbeide med vår nye og gamle kunder i fremtiden.

  Velkommen innom for en hyggelig sikkerhetsprat

  Cato Kristiansen , Daglig leder

Noen av våre leverandører

Salto Systems
Trioving
Bticino

Vi velger våre partnere og leverandører med tanke på kvaliteten de leverer.

Gjør det samme når du velger hvem som skal ta seg av ditt lås og dørmiljø.