Benytt skjema for bestilling av adgangsbrikker. Vi trenger adresse, leilighetsnummer ( H nummer / Seksjonsnummer ) og navn på leilighetseier.

Er du leietaker, oppgi navn på leilighetseier i fritekst feltet. Fullmakt må da fremvises ved henting av adgangsbrikker.

Bestill adgangsbrikke