Vi har ett stort fokus på miljø i Nordic Security. Vi innehar en ny og miljøvennlig bilpark, og prøver aktivt å minimere bilbruken i firmaet.

Vi er medlemmer i Renas og Grønt Punkt. Alt avfall hos oss blir kildesortert.

Våre firmabiler som ikke er elektriske er alle av nyere dato med det siste innen miljøteknologi.