Vi har ett stort fokus på miljø i Nordic Security. Vi innehar en ny og miljøvennlig bilpark, og prøver aktivt å minimere bilbruken i firmaet.

Vi er medlemmer i Renas og Grønt Punkt. Alt avfall hos oss blir kildesortert.

 

Våre firmabiler kjører klimanøytralt, da vi kjøper klimakvoter for disse.

Klimakvoter-kjop