Har du behov for nytt porttelefonanlegg i enebolig, boligblokk eller i kontor og lager bygning  har vi garantert løsningen for deg. Vi forhandler en rekke anerkjente merker  som:

Vi leverer og monterer kun systemer fra anerkjente fabrikanter, og benytter ofte digitale BUSS baserte løsninger med en rekke tekniske muligheter  for lysstyring i trapperom, flere ringetablåer og høyt sikkerhetsnivå.Ved utskifting av eldre porttelefonanlegg kan vi ofte benytte eksisterende kabelsystem så fremt dette har et visst kvalitetsnivå  noe som kan gi betydelige besparelser i forhold til å trekke nye kabler. En stor fordel for våre kunder er at vi innehar ekspertise på flere fagområder noe som gjør at våre kunder kun behøver å forholde seg til en leverandør av tjenester.

AXOLUTE                               AXOLUTE NIGHTER